สร้างฝันด้วยสองมือ

เคล็ดลับสู้ความสำเร็จ สำหรับผู้ที่อาจจะคิดว่า”ทำแทบตาย เมื่อไหร่จะสำเร็จ”

สำหรับผู้ที่อยากประสบความสำเร็จกับเรื่องต่างๆ วันนี้กองการศึกษามีเทคนิคที่จะพาท่านไปสู่ความสำเร็จ

ก่อนอื่นให้นำ อักษรในภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

จากนั้น แทนค่าตัวเลขจาก 1-26 ใส่ค่าตามลำดับอักษร

A=1,B=2,C=3,……,Z=26

แล้วจะพบว่า

 

1) H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

 

HARD WORK หรือ ทำงานหนัก มีค่าเท่ากับ 98 %  นั่นหมายคว่า เรามีโอกาศ 98 % ที่จะประสบความสำเร็จ หากเราทำงานอย่างหนัก

 

2) K+N+O+W+L+E+D+G+E  = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

 

KNOWLEDGE หรือ ความรู้ มีค่าเท่ากับ 96 % นั่นหมายความว่าเรามีโอกาศ 96% ที่จะประสบความสำเร็จ หากมีความรู้ในงานนั้น

 

3) L+O+V+E=12+15+22+5  = 54%

 

LOVE หรือ ความรัก มีค่าเท่ากับ 54 % นั่นหมายความว่า เรามีโอกาศ 54% ที่จะประสบความสำเร็จ หากมีความรักในงาน

 

4) L+U+C+K   = 12+21+3+11   = 47%

 

LUCK หรือ โชค มีค่าเท่ากับ 47 %นั่นคือท่านมีโอกาศแค่ 47% หากหวังเพิ่งโชคในการทำงาน แต่..

A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

 

ATTITUDE หรือ ทัศนคติ นั่นเอง ที่มีค่าเท่ากับ 100 %

ท่าน คิดเช่นนั้นหรือไม่ ทุกปัญหามีทางออก . . บางทีแค่เพียงแต่เราเปลี่ยน ‘ทัศนคติ ‘ ของเราเสียใหม่เท่านั้นเอง มีเพียงแต่ ‘ทัศนคติ’ ของเราเท่านั้น ที่จะเป็นตัวนำทาง ไปสู่ความสำเร็จในงานที่ทำ

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.nan.rmutl.ac.th/oaaweb/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=96:2010-12-17-05-21-09&catid=47:2010-11-23-01-09-43&Itemid=124